Bokslee 5, Heerenveen

Gratis verzending boven 75 euro

Klachten

KLACHTEN

Bickelreinigers beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bickelreinigers, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Bickelreinigers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bickelreinigers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van Bickelreinigers niet op, tenzij Bickelreinigers schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bickelreinigers, zal Bickelreinigers naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

Gratis verzending

Orders boven de 75 euro

Biologische producten

100% biologisch afbreekbaar

100% Veilig afrekenen

betaal met iDeal / MasterCard / Visa